Dreamer, witch, singer, writer and pain in the ass from time to time

Author Archives: Zela

11th April 2016, group meditation – by Zela

Obično u grupnim meditacijama unutar kovena ne vidim ništa. Dobra sam da sama ili sa dvoje, troje random ljudi vidim šta hoćeš, ali kada dođe trenutak da nešto ”moram” sad i odmah, eto drugarice blokade. Ovog puta je bilo drugačije. Kada je Tala otvorila krug i rekla nam da uzmemo baklju i uputimo se ka…

Read More