11 April – Guided visualization – Tala

We’ve met with the intention to do a guided meditation with the clear goal to find out more about ourselves. I’ve started the narration like last time, yet every time symbols used and the way the intro is made depends on the people in the group. Leading the meditation makes one slightly less focused sometimes…

Read More

11th April 2016, group meditation – by Zela

Obično u grupnim meditacijama unutar kovena ne vidim ništa. Dobra sam da sama ili sa dvoje, troje random ljudi vidim šta hoćeš, ali kada dođe trenutak da nešto ”moram” sad i odmah, eto drugarice blokade. Ovog puta je bilo drugačije. Kada je Tala otvorila krug i rekla nam da uzmemo baklju i uputimo se ka…

Read More